Basismodule

Bij elke samenstelling van Tessa! hoort de basismodule, deze module zorgt ervoor dat uw Tessa! omgeving onder uw bedrijfsnaam vindbaar is in de App Store en Google Play Store en dat er tevens een beveiligde webomgeving wordt aangemaakt.

Hiermee wordt gezorgd voor een realtime koppeling tussen de webomgeving voor het kantoorpersoneel en de app waarmee uw medewerkers op de werkvloer werken.

Door middel van het uitdelen van rollen en rechten kunt u bepalen wie welke gegevens kan en mag inzien en gebruiken. Verder wordt elke handeling van u en uw personeel gelogd en zijn deze logboeken inzichtelijk voor degenen die hier rechten voor krijgen.

Tessa! wordt geleverd in de voor dit doel ontwikkelde layout , zo praktisch mogelijk gebruikmakend van het scherm van uw smartphone of tablet, in uw bedrijfskleuren en met uw logo.