Opleveringsformulieren

De opleveringsformulieren kunnen vanaf de app ingevuld worden en foto’s vooraf en na oplevering kunnen hieraan toegevoegd worden. Deze opleveringsformulieren kunnen rechtstreeks door de administratie worden ontvangen ter controle of de factuur opgesteld kan worden. Tevens zijn deze later altijd via de projecten én de opdrachtgevers module inzichtelijk.